Strukturen för tjänsten Granskaförvaltningen.fi förnyades

Strukturen för webbplatsen Granskaförvaltningen.fi har förnyats. Rapporter som tidigare publicerats på samma sida i rullgardinsmeny är nu uppdelade i sina egna sidor. Länkar till undersidor kan hittas i slutet av varje sida. Menyn längst ner på sidan låter dig gå från en undersida till en annan och återgå till den övre nivån.

Med reformen ville vi påskynda inläsningen av rapporter och förbättra webbplatsens användbarhet.