Statsekonomins månatliga finansieringsanalyser

Statskontoret publicerar varje månad statsekonomins månatliga finansieringsanalys. I statsekonomins månatliga finansieringsanalys rapporteras förverkligandet av statsbudgeten, statens avkastning, utgifter, tillgångar, skulder och kassaflöden. Där ingår bland annat budgetområdets balansräkning, statens intäkts- och utgiftskalkyl, statens balansräkning samt statsekonomins kassaflödesanalys.

Statsekonomins månatliga finansieringsanalyser