Lokaluppgifter

Statliga lokaluppgifter bygger på data i Senatsfastigheters tjänst HTH (Hallinon tilahallinta). HTH är ett gemensamt hjälpmedel för lokalförvaltningen inom den statliga gemenskapen. HTH har en uppdaterad kunskapsbas för beslutsfattande, styrning och planering kring lokaler.

Rapporten nedan kan användas för att granska total statlig lokalanvändning jämte kostnader per förvaltningsområde eller bokföringsenhet. Du kan också granska användningen av lokaler efter ändamålet med den. Rapporten har tre flikar som du når genom att klicka på knappen i det övre högra hörnet. Den första fliken är ett sammandrag av helheten, den andra har noggrannare information om lokalernas kostnader och den tredje har sammandrag om användningen av lokaler och hyresavtal.

Rapporten innehåller uppgifter från år 2017. Nya resultat publiceras två gånger i året.

Tyvärr för tillfället finns rapporten endast på finska.

 


Senatfastigheter ansvarar för all information i Lokaler-sektionen.

Kontaktuppgifter:
hth(at)senaatti.fi
Linkki Senaatin kotivisuille